Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL

Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL obejmuje taki stan społeczeństwa polskiego, w którym wszyscy obywatele, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie, środowisko, możliwości finansowe czy jakiekolwiek odmienności, będą mogli bez żadnych ograniczeń realizować swoje potrzeby w zakresie uzębienia, a potrzebujący pomocy będą mogli ją otrzymywać w momencie jej zaistnienia na poziomie ogólnie przyjętych standardów.

Misja wyrażająca społeczne posłannictwo i wizja będąca apoteozą kreowanego wizerunku społeczeństwa przyszłości, jako ogólna postać kategorii celu działania, stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie idei i sensu istnienia Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL.

Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL