Chirurgia Implantologiczna
Kurs Teoretyczno - Praktyczny

KURS ZALICZANY DO KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

AKREDYTACJA OSIS-EDI

PUNKTY EDUKACYJNE


PROWADZĄCY: DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PROGRAM KURSU:

 • Koncepcja leczenia implantoprotetycznego
 • Przegląd systemów implantologicznych
 • Wymagania dotyczące wszczepów zębowych
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia
 • Wskazania i p-wskazania ogólne i miejscowe do zastosowania wszczepów
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
 • Postępowanie przedoperacyjne /przygotowanie sali zabiegowej, personelu, pacjenta/
 • Instrumentarium stosowane przy implantacji
 • Metody i technika wprowadzania implantów
 • Opieka i kontrola po zabiegu
 • Powikłania śród- i pooperacyjne
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów
 • Obserwacja zabiegu na żywo lub z odtworzenia video

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi implantacji na fantomach

CEL KURSU: Teoretyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Czas kursu – od 10 do 18, przerwa kawowa / lunchowa
Ilość uczestników – 10
Cena - 1200 PLN

Leczenie implantologiczne jest najbardziej zaawansowaną technologicznie metodą leczenia utraconych zębów. Wymaga od lekarza stomatologa najwyższych kwalifikacji, staranności i precyzji, jak również szeroko pojętej znajomości przedmiotu. Znajomość ta dotyczy w szczególności procedur chirurgicznych – stanowiących podstawę do prawidłowego wprowadzenia implantu, jak i protetycznych – za pomocą których pacjent otrzymuje nowe zęby na trwale zintegrowane z kośćmi.

Leczenie implantologiczne staje się coraz bardziej popularne wśród polskich pacjentów. Wzrost zainteresowania tym sposobem leczenia utraconych zębów wynika z prawie 100 procentowej skuteczności zabiegowej i to zarówno w odniesieniu do braku pojedynczych zębów, jak i całkowitego bezzębia, w szczególności zaś w żuchwie.

Większość potencjalnych pacjentów nie posiada jednak wystarczających informacji do podjęcia decyzji o leczeniu implantologicznym. Ma to związek ze stosunkowo małą podażą tychże usług. Wynika to przede wszystkim z nieuzasadnionego przekonania większości lekarzy o trudnościach związanych zarówno z samym procesem leczenia implantologicznego, jak i dostępem do uzyskania koniecznych kwalifikacji. INSTYTUT VIVADENTAL wychodzi naprzeciw tym obawom i oferuje kursy praktyczne w zakresie leczenia implantologicznego, dzięki którym adepci implantologii uzyskują wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne przystąpienie do leczenia swoich pacjentów.