Proces Szkolenia

 10 WEEKENDOWYCH 3 - DNIOWYCH SESJI – 28 SEMINARIÓW – 162 GODZINY ZAAWANSOWANEJ EDUKACJI

Szkolenie składa się z 10-ciu trzydniowych weekendowych Sesji i 28 Seminariów, odbywających się jeden raz w każdym następującym po sobie miesiącu. Piątek i sobota poświęcone są na medycynę, zaś niedziela na inne panele edukacyjne. Ostatnia sesja przeznaczona jest na egzamin. Dodatkowym elementem szkolenia są konsultacje on-line zabiegów przeprowadzanych przez absolwentów Practiculum Implantologii we własnych praktykach.

Program szkolenia jest starannie przygotowany i prowadzony przez wybitnych specjalistów i praktyków z najlepszych polskich ośrodków akademickich – medycznych, ekonomicznych, technicznych, kancelarii prawnych oraz prywatnych klinik implantologicznych i laboratoriów protetycznych. To sprawdzona wiedza poparta sukcesami, którą chcemy Tobie przekazać.

Szkolenie obejmuje komplementarny zakres wiedzy z implantologii, protetyki implantologicznej oraz regeneracji tkanki kostnej. Sprofilowane jest na praktyczne przygotowanie lekarza do samodzielnego wykonywania procedur zabiegowych, a kluczowym elementem systemu edukacyjnego są zabiegi implantacyjne wykonane przez szkolących się lekarzy u pacjentów pod kontrolą doświadczonych operatorów. Poprzedzają je kursy teoretyczno–praktyczne, wykłady i ćwiczenia na fantomach oraz analiza zabiegów przeprowadzanych „na żywo”. Szkolenie uzupełnia specjalistyczny kurs dla asystentek szkolących się lekarzy, ponieważ profesjonalna asysta to wyższa jakość, tempo i komfort pracy lekarza, co przyczynia się do sukcesu produktu i całej praktyki.

Łącznie to ponad 162 godziny interaktywnej nauki, ćwiczeń i zaawansowanej edukacji. Termin ”ponad” związany jest z faktem, iż poszczególne kursy, a także zabiegi szkoleniowe, trwają zazwyczaj dłużej niż wynika to z planu. Jesteśmy do dyspozycji naszych kursantów aż do wyczerpania wszelkich pytań i odpowiedzi, co niekiedy trwa do późnych godzin wieczornych.

Edukacja koncentruje się na implantologii. Ale obejmuje także inne dziedziny mające kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów i skuteczności świadczonych usług, a w rezultacie przekucia nowych kompetencji w sukces ekonomiczny, takie jak diagnostyka radiologiczna, materiałoznawstwo oraz marketing i ekspansja rynkowa. 

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to:

 • 48 godzin kursów teoretyczno-praktycznych w dziedzinie implantologii
 • 48 godzin kursów praktycznych z udziałem pacjentów w dziedzinie implantologii
 • 48 godzin kursów teoretyczno-praktycznych w panelu SUKCES TWOJEGO BIZNESU
 • 6 godzin kursu radiologicznej ochrony pacjenta i diagnostyki radiologicznej
 • 6 godzin kursu w dziedzinie technologii powierzchni i biomateriałów w implantologii
 • 6 godzin kursu dla asystentek szkolących się lekarzy

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII obejmuje tematykę zgodną z programem, który jest podzielony na panele edukacyjne:

 • KURSY TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE – WYKŁADY, WARSZTATY I ĆWICZENIA, ANALIZA VIDEO ZABIEGÓW SZKOLENIOWYCH
 • KURSY PRAKTYCZNE Z UDZIAŁEM PACJENTÓW – ASYSTA, SAMODZIELNE ZABIEGI POD KIERUNKIEM MENTORÓW
 • KONSULTACJE ON-LINE ZABIEGÓW WYKONYWANYCH WE WŁASNEJ PRAKTYCE
 • KURS PRAKTYCZNY DLA TWOJEJ ASYSTENTKI
 • KURS RADIOLOGICZNEJ OCHRONY PACJENTA
 • KURS DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ
 • BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII
 • TECHNOLOGIA POWIERZCHNI
 • SUKCES TWOJEGO BIZNESU

Terminy sesji dla poszczególnych grup określane są indywidualnie na stronie internetowej Instytutu Vivadental.