Tech. dent. Robert Michalik

Tech. dent. Robert Michalik

Tech. dent. Robert Michalik

Absolwent Wydziału Techniki Dentystycznej z roku 1987. Po dwóch latach pracy w pracowni Akademii Medycznej w Warszawie otworzył własną pracownię Inter-Dent, którą prowadzi do obecnej chwili. W 2003 roku jako pierwszy w Polsce zainaugurował pracę systemami cad-cam, a w roku 2007 rozpoczął proces tworzenia polskiego systemu cad-cam opartego o współpracę z firmą Delcam i 3 Shape. Uznawany jest za prekursora tej metody w polskiej stomatologii. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji w prasie branżowej. W 2013 otrzymał patent na wykonanie koron teleskopowych z czapką pośrednią w technologii cad-cam. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych.