Kurs Praktyczny Implantologiczny z udziałem pacjentów

KURS ZALICZANY DO KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

PUNKTY EDUKACYJNE


PROWADZĄCY: DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PROGRAM KURSU:

  • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
  • Przygotowanie do implantacji
  • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
  • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
  • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
  • Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

CEL KURSU:

Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Kurs praktyczny odbywa się z udziałem pacjentów. Uczestnicy asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.

Czas kursu – od 10 do 18, przerwa kawowa / lunchowa
Ilość uczestników – 10 osób
Cena operator - 2800 PLN
Cena obserwator - 1200 PLN