Motywacja

Implantologia - szansa na ekspansję Twojej Praktyki Stomatologicznej

Implantologia jest dla wielu praktykujących lekarzy szansą na powiększenie potencjału zabiegowego oraz rozwój własnej praktyki. Stanowi bowiem odpowiedź na dynamicznie rozwijające się społeczne zainteresowanie tym sposobem uzupełniania utraconych zębów. Implantologia oparta jest na procedurach chirurgicznych, które zazwyczaj nie są najsilniejszą stroną lekarzy dentystów i nastręczają wiele problemów. Jest to bariera ograniczająca wejście w dziedzinę implantologii, na które przygotowaliśmy skuteczne rozwiązania. Wielu lekarzy uważa, że chirurgia jest trudna, unika jej i najzwyczajniej boi się podjąć działania, aby to zmienić. Ale nic bardziej mylnego, bo:

„Wszystko jest trudne, nim stanie się proste”
Margaret Fuller

INSTYTUT VIVADENTAL oferuje lekarzom dentystom profesjonalne szkolenia w zakresie wprowadzania implantów oraz wykonywania wszelkich procedur implantologicznych, chirurgicznych i protetycznych. Prowadzone przez nas szkolenia, zorientowane na uzyskanie przez szkolących się lekarzy umiejętności praktycznych, są niezwykle skuteczną metodą uzyskania nowych wyjątkowych kwalifikacji. Stanowią niebywałą szansę szybkiego wprowadzenia leczenia implantologicznego do oferty własnej praktyki jako standardu, trwałe wyróżnienie wśród konkurencji i uzyskanie nad nią przewagi. Unikalne kompetencje pozwalają bowiem na szybkie opanowanie rynku, zaś wcześniejsze kontakty z konsumentami to zdobycie jeszcze większego zaufania i bariera wejścia dla konkurentów.

Kiedy implantologia stanie się Twoją domeną:

1.Zwiększysz swój potencjał i zdolności do bezpiecznego rozwiązywania najtrudniejszych problemów swoich Pacjentów.

2.Nowo zdobyte umiejętności na zawsze pozbawią Cię obaw w przeprowadzaniu skomplikowanych zabiegów.

3.Pozyskanie kolejnych Pacjentów i utrzymanie dotychczasowych nie będzie niczym trudnym.

4.W konsekwencji uzyskasz wzrost satysfakcji z wykonywanej pracy oraz poprawę jej efektywności.

5.To wszystko pozwoli Ci nadal z przyjemnością poszerzać wiedzę i rozwijać własne umiejętności.

Już dzisiaj zacznij tworzyć lepszą perspektywę dla siebie i swojej Firmy.

Współczesna stomatologia to ciągle rozwijająca się dziedzina medycyny podlegająca prawom ekonomii i wolnego rynku, podobnie jak wpisany w życie każdego lekarza proces nieustannego podnoszenia kwalifikacji. Podejmując działania nastawione na rozwój musimy mieć świadomość kreowania potrzeb Pacjentów w myśl podstawowej zasady, która stanowi, że:

„Pacjent nie kupuje produktów ani usług, ale płaci za zaspokojenie swoich potrzeb”

Pacjenci bowiem spełniając swoje marzenia związane z uzyskaniem jeszcze piękniejszego wyglądu nie kupują implantów, ale zaspakajają swoje potrzeby i to potrzeby wyższego rzędu: sławy, dominacji, wyższego statusu społecznego, respektu, uznania, prestiżu czy szacunku. Jeżeli chcesz skutecznie pobudzać popyt na nowe potrzeby to:

„Pomyśl czego Twoi Pacjenci będą potrzebowali w przyszłości
i zapewnij im to już dzisiaj, po cenie lepszej niż mogłaby to zrobić Twoja konkurencja”

Jeśli nie myślisz o przyszłości, to nie myśl o implantach…