Program


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 1

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY


SEMINARIUM NR 1

 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej
 • Rodzaje znieczuleń stosowanych w stomatologii
 • Diagnostyka kliniczna, radiologiczna i hist-pat. schorzeń jamy ustnej
 • Podstawowe instrumentarium chirurgiczne
 • Zestawy chirurgiczne do różnych zabiegów chirurgicznych
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu
 • Postępowanie w stanach zapalnych jamy ustnej
 • Metody nacinania i odpreparowania płata śluzówkowo – okostnowego
 • Techniki zabiegowe
  (dłutowanie, resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, wyłuszczenie torbieli)
 • Materiały szewne i metody szycia chirurgicznego
 • Opieka pozabiegowa
 • Postępowanie w urazach zębów
 • Profilaktyka onkologiczna w obszarze jamy ustnej

SEMINARIUM NR 2

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują różne rodzaje zabiegów chirurgicznych na fantomach.

CEL KURSU: Pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu najważniejszych zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej.


SEMINARIUM NR 3

SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ – wykłady i ćwiczenia
 

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 2

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY


SEMINARIUM NR 4

 • Koncepcja leczenia implantoprotetycznego
 • Przegląd systemów implantologicznych
 • Wymagania dotyczące wszczepów zębowych
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia
 • Wskazania i p-wskazania ogólne i miejscowe do zastosowania wszczepów
 • Diagnostyka kliniczna i radiologiczna
 • Analiza badania TK a możliwości implantacji
 • Programy do wizualizacji leczenia
 • Pozycjonowanie implantu – szablony radiologiczne i chirurgiczne
 • Postępowanie przedoperacyjne /przygotowanie sali zabiegowej, personelu, pacjenta/
 • Instrumentarium stosowane przy implantacji
 • Technika wprowadzania implantów /metoda płatowa i bezpłatowa/
 • Powikłania śród- i pooperacyjne
 • Opieka i kontrola po zabiegu
 • Prowadzenie dokumentacji wykonanych zabiegów

SEMINARIUM NR 5

WARSZTATY:

 • Uczestnicy kursu wykonują zabiegi implantacji na fantomach                              
 • Prezentacja programu Nobel Guide do wirtualnego planowania implantacji

CEL KURSU: Teoretyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów


SEMINARIUM NR 6

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH – wykłady i ćwiczenia

 PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 3

STEROWANA REGENERACJA KOŚCI KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY


SEMINARIUM NR 7

 • Biologiczne uwarunkowania gojenia się ran kostnych
 • Metody oceny stanu i jakości kości w miejscu implantacji
 • Wybór odpowiedniej techniki zabiegowej w zależności od warunków anatomicznych
 • Rodzaje przeszczepów i materiałów kościozastępczych
 • Podział błon zaporowych – kryteria wyboru
 • Technika zabiegów sterowanej regeneracji kości
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda otwartą
 • Procedura podnoszenia dna zatoki szczękowej metoda zamkniętą
 • Rozszczepienie wyrostka zębodołowego z zastosowaniem piezosurgery
 • Sposoby minimalizacji ryzyka powikłań w zabiegach regeneracyjnych
 • Opieka pozabiegowa

SEMINARIUM NR 8

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi regeneracyjne na fantomach i kościach zwierzęcych.

CEL KURSU: Wzbogacenie wiedzy na temat wprowadzania implantów przy wykorzystaniu zabiegów odbudowy kości.


SEMINARIUM NR 9

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH -wykłady i ćwiczenia
 


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 4

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW


SEMINARIUM NR 10

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

SEMINARIUM NR 11

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków klinicznych przedstawionych przez zainteresowanych uczestników

CEL KURSU: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Kurs praktyczny odbywa się z udziałem pacjentów. Uczestnicy asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.


SEMINARIUM NR 12

SUKCES TWOJEGO BIZNESU -  MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH, E-MARKETING – wykłady i ćwiczenia
 


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 5

PROTETYKA NA IMPLANTACH  KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY  


SEMINARIUM NR 13

 • Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
 • Odbudowa braków zębowych pojedynczych, częściowych i bezzębia
 • Metody odsłonięcia wszczepów i zastosowanie śrub gojących
 • Prowizoryczne zaopatrzenie poimplantacyjne
 • Rodzaje wycisków i transferów wyciskowych
 • Rodzaje łączników / standardowe i indywidualne, metalowe, ceramiczne i hybrydowe/
 • Kontrola estetyki i funkcji uzupełnienia implantoprotetycznego
 • Kryteria wyboru czasu obciążenia protetycznego w zależności od stanu kości w miejscu implantacji
 • Odbudowa protetyczna natychmiastowa i odroczona
 • Uzupełnienia stałe /cementowane i przykręcane/
 • Protezy ruchome /belki, teleskopy, lokatory/
 • Metoda All- on - 4 /zalety i wady/
 • Kontrola i opieka po zaopatrzeniu implantoprotetycznym
 • Powikłania występujące w fazie obciążenia wszczepów

SEMINARIUM NR 14

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują poszczególne etapy odbudowy implantoprotetycznej na fantomach, ćwiczenia ze skanowania skanerem wewnątrzustnym TRIOS.

CEL KURSU: Zdobycie wiedzy i praktyki niezbędnej przy wykonywaniu odbudowy protetycznej na implantach.


SEMINARIUM NR 15

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - PRAWO MEDYCZNE, E-MARKETING - wykłady i ćwiczenia


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 6

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA KURS  PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW


SEMINARIUM NR 16

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

SEMINARIUM NR 17

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

CEL KURSU: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Kurs praktyczny odbywa się z udziałem pacjentów. Uczestnicy asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.


SEMINARIUM NR 18

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - PUBLIC RELATIONS, NLP – wykłady i ćwiczenia
 


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 7

CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA KURS  PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW


SEMINARIUM NR 19

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

SEMINARIUM NR 20

 • Planowanie zabiegów w oparciu o diagnostykę kliniczną i radiologiczną
 • Przygotowanie do implantacji.
 • Wykonywanie zabiegów pod nadzorem prowadzącego
 • Postępowanie po zabiegach implantologicznych
 • Dyskusja na temat wykonanych implantacji
 • Analiza przypadków przedstawionych przez uczestników

CEL KURSU: Praktyczne przygotowanie do samodzielnego wprowadzania implantów

Kurs praktyczny odbywa się z udziałem pacjentów. Uczestnicy asystują przy zabiegach oraz wykonują je pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.


SEMINARIUM NR 21

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - PUBLIC RELATIONS, NLP – wykłady i ćwiczenia


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 8

PROTETYKA NA IMPLANTACH  KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW


SEMINARIUM NR 22

 • Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
 • Odbudowa braków pojedynczych, częściowych i bezzębia
 • Odsłonięcie implantu
 • Pobranie wycisków
 • Przymiarka pracy protetycznej
 • Mocowanie łączników
 • Oddanie gotowej pracy pacjentowi
 • Kontrola estetyki i funkcji
 • Opieka następowa
 • Błędy generowane na etapie planowania odbudowy protetycznej oraz prac klinicznych
 • Projektowanie odbudowy protetycznej na implantach w przypadkach proponowanych przez uczestników

SEMINARIUM NR 23

 • Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
 • Odbudowa braków pojedynczych, częściowych i bezzębia
 • Odsłonięcie implantu
 • Pobranie wycisków
 • Przymiarka pracy protetycznej
 • Mocowanie łączników
 • Oddanie gotowej pracy pacjentowi
 • Kontrola estetyki i funkcji
 • Opieka następowa
 • Błędy generowane na etapie planowania odbudowy protetycznej oraz prac klinicznych
 • Projektowanie odbudowy protetycznej na implantach w przypadkach proponowanych przez uczestników

CEL KURSU: Poznanie procedur oraz pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu odbudowy protetycznej na implantach w zakresie praktycznym. Kurs odbywa się z udziałem pacjentów. Uczestnicy wykonują poszczególne etapy odbudowy protetycznej na implantach u pacjentów pod nadzorem prowadzącego. Istnieje możliwość wykonania zabiegu u swojego pacjenta – wymagana wcześniejsza konsultacja z prowadzącym.


SEMINARIUM NR 24

SUKCES TWOJEGO BIZNESU - NLP – wykłady i ćwiczenia


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 9

KURS DLA ASYSTENTEK SZKOLĄCYCH SIĘ LEKARZY

PROFESJONALNA ASYSTA CHIRURGICZNA I IMPLANTOLOGICZNA


Program szkolenia przeznaczony dla asystentek szkolących się lekarzy. Prezentuje optymalny model pracy zespołowej lekarz – asysta przy zabiegach chirurgicznych i implantoprotetycznych. Obejmuje także prowadzenie gospodarki magazynowej asortymentu implantologicznego. Wdrożenie sprawdzonego modelu zapewnia sprawną realizację zabiegów oraz ich organizację.

SEMINARIUM NR 25

 • Rodzaje zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej
 • Koncepcja leczenia implantologicznego
 • Sprzęt i instrumentarium stosowane przy zabiegach chirurgicznych i implantologicznych
 • Kwalifikacja pacjentów do leczenia
 • Zasady i metody komunikacji z pacjentem
 • Nowoczesne metody diagnostyczne
 • Przygotowanie personelu, sali zabiegowej oraz pacjenta do zabiegu
 • Prowadzenie dokumentacji chirurgicznej i implantologicznej
 • Zasady asystowania przy zabiegach
 • Postępowanie z narzędziami i sprzętem po zabiegu
 • Badania kontrolne po zabiegach
 • Narzędzia i materiały do wykonania odbudowy protetycznej na implantach
 • Opieka następowa

CEL KURSU: Przygotowanie do  profesjonalnego asystowania przy zabiegach chirurgicznych i implantoprotetycznych.


SEMINARIUM NR 26

SUKCES TWOJEGO BIZNESU – TECHNOLOGIE POWIERZCHNI I BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII


SEMINARIUM NR 27

SUKCES TWOJEGO BIZNESU – TWORZENIE WIZERUNKU LIDERA I AUTORYTETU, NLP


PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - SESJA NR 10


SEMINARIUM NR 28

EGZAMIN

AKREDYTACJA OSIS-EDI