Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska

Dr n. med. Magdalena Kisłowska-Syryczyńska
 Specjalista chirurgii stomatologicznej

Absolwentka Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista I i II stopnia z chirurgii stomatologicznej. Certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Doktorat z wyróżnieniem pt ”Ocena efektu augmentacyjnego tkanki kostnej szczęk po przeszczepieniu autologicznego szpiku, komórek macierzystych CD34+ i masy płytkowej”. Absolwentka Studiów Podyplomowych z Zarządzania Organizacjami Ochrony Zdrowia w Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Członek wielu organizacji, w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS), Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Europejskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (EDI), Polskie Towarzystwo Periodolontologiczne (PTP). Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej i w Klinice Chirurgii Szczękowej i Stomatologii IS AM w Warszawie, Starszy Asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus. Obecnie starszy asystent  i koordynator Poradni Chirurgii Stomatologicznej w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego  Popiełuszki. Prywatna Praktyka Stomatologiczna od  roku 1991.