Mgr inż. Milena Supernak-Marczewska

Mgr inż. Milena Supernak-Marczewska

Mgr inż. Milena Supernak-Marczewska
Specjalizacja materiały strukturalne  i biomateriały

Absolwentka kierunku Inżynierii Materiałowej, specjalizacji Materiały strukturalne i biomateriały zarówno w stopniu inżynierskim jak i magisterskim Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Przygotowuje się do obrony rozprawy  doktorskiej „Bioaktywne membrany chitozanowe na implantach tytanowych”, która powstała przy we współpracy Wydziału Mechanicznego, Bloodbank, Landspitali-University Hospital oraz Innovation Center Iceland. Odbyła kilkumiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Rejkiawiku oraz staże w Szpitalu w Kościerzynie oraz Inowrocławiu. W trakcie pobytu stażowego miała okazję poznać perspektywiczny materiał do zastosowań medycznych, jakim jest chitozan. Chitozan należy do grupy polisacharydów produkowanych w procesie chemicznej deacetylizacji chityny. Pozyskiwany jest z pancerzy skorupiaków. Ten naturalny polimer jest nietoksyczny, biodegradowalny, biokompatybilny, a przede wszystkim działa antybakteryjnie. Posiada także praktykę w hodowli komórek kościotwórczych i przeprowadzaniu testów bioaktywności w warunkach in vitro.

Specjalizuje się  w projektowaniu inżynierii powierzchni biomateriałów tytanowych oraz preparatyce membran chitozanowych. Obecnie zajmuje się wytwarzaniem materiałów membranowych dla potrzeb rekonstrukcji kości w stomatologii oraz rozwojem nowoczesnych biomateriałów tytanowych.

Jest stypendystką projektu InnoDoktorant na prace wspierające Regionalne Strategie Innowacji oraz kierownikiem projektu badawczego dla młodych naukowców Preludium IV pt.: „Technologie otrzymywania bioaktywnych powłok na porowatym, nietoksycznym stopie tytanu Ti-13Nb-13Zr” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Stale podnosi swoje klasyfikacje i rozwija się naukowo. Regularnie uczestniczy w międzynarodowych Konferencjach Naukowych, oraz Kongresach poświęconych architekturze powierzchni biomateriałów. W ostatnim czasie  uczestniczyła m. in. 27th European Conference on Biomaterials ESB2015 (Kraków 2015), Trilateral Symposium Architectured biomaterials, Medical and Tissue Engineering (Berlin 2014),  Materials Science Engineering 2014, Darmstad 2014.

Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych poświęconych tematyce inżynierii biomateriałów. Współpracuje  z Bordeaux University (dr Michel Mesnard), Bloodbank, Landspitali-University Hospital oraz Innovation Center Iceland.

Od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami Politechniki Gdańskiej z zakresu wytwarzania implantów oraz inżynierii powierzchni biomateriałów.