Pani Marta Pałucka
Miss World Poland 2015

Pani Marta Pałucka pomimo młodego wieku, to osoba niezwykle skromna, ciepła i charyzmatyczna, udzielająca się na niwie dobroczynności nie tylko z racji powinności wynikających z Tytułu, ale przede wszystkim z filantropijnej postawy wobec życia. Jak sama mówi, uważa się za osobę szczęśliwą, ale właśnie w związku z tym, chce się tym szczęściem dzielić z innymi. Rozpoznawalny wizerunek Miss World Poland 2015 może w tym znacznie pomóc, ale i tak najwięcej czerpie z pokładów własnej głębokiej i dojrzałej osobowości. Chociaż jest wziętą modelką, wybrała niepoślednie zainteresowania. Jej pasją jest żeglarstwo i jeździectwo, którego jest instruktorką. Swoje zamiłowania dzieli z najmłodszymi, dla których aranżuje jazdy konne i naukę żeglowania. To sprawia jej wielką przyjemność. Ilekroć odbywa się impreza dobroczynna, możemy być pewni, że Pani Marta Pałucka będzie brała w niej aktywny udział. Poznaliśmy się na wernisażu fotografii „Forgoten by World … Zapomniani przez Świat”, poświęconej dzieciom z objętej wojną Ukrainy. Pani Marta w tym roku kończy studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wchodzi w dorosłe życie zawodowe, ma wielkie ambicje i wielkie nadzieje; pełna natchnienia, pasji i szczęścia, które chce dzielić z innymi.

Honorowy Ambasador Fundacji dla Dzieci Vivadental – od dnia 25 lipca 2015 roku