Pani Henryka Krzywonos-Strycharska
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Henryka Krzywonos-Strycharska jest osobą powszechnie znaną i szanowaną, głównie za sprawą swoich dokonań dla naszego kraju i dla nas wszystkich, a lubianą za swoją prostolinijność, otwartość i „prosty kręgosłup”. To dzięki niemu słowa, które onegdaj wypowiedziała, „ten tramwaj dalej nie pojedzie”, przeszły do historii nie tylko jako początek strajku gdańskiej komunikacji w roku 1980, ale także jako przykład determinacji w walce o wolność i roli w niej Kobiet. Dziś jest jednym z najważniejszych symboli Solidarności i naszej drogi do Wolności. Wtedy jako sygnatariuszka Porozumień Sierpniowych, dziś jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jest wzorem oddania dla naszego kraju i dla społeczeństwa. Jako historia, która jako żywo doświadczyła na własnym „kręgosłupie”, swoją postawą uczy nas wytrwałości, miłości i solidarności. Za wybitne zasługi dla demokracji została w roku 2006 odznaczona przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2009 Kongres Kobiet uhonorował ją tytułem Polki 20 - Lecia. Powszechnie znana jest historia prowadzonego przez Panią Henrykę wraz z mężem, rodzinnego domu dziecka, w którym wychowali dwanaścioro dzieci. Podobnie jak założenia fundacji pomagającej rodzinom znajdującym się w potrzebie, a także bezgranicznego zaangażowania w bezinteresowną pomoc wszystkim ludziom potrzebującym pomocy, w tym przede wszystkim dzieciom. 

Honorowy Ambasador Fundacji dla Dzieci Vivadental – od dnia 25 lipca 2015 roku

 

Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska

Henryka Krzywonos-Strycharska i Dariusz Tiger Michalczewski