TEMATY SESJI

SESJA NR 1

1 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY
2 - CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY
3 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 2

4 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
5 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
6 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 3

7 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
8 - STEROWANA REGENERACJA KOŚCI - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
9 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH

SESJA NR 4

10 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
11 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
12 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

SESJA NR 5

13 - PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
14 - PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
15 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – E-MARKETING, PRAWO MEDYCZNE

SESJA NR 6

16 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
17 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
18 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

SESJA NR 7

19 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
20 - CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
21 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PSYCHOLOGIA BIZNESU, WIZERUNEK

SESJA NR 8

22 - PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
23 - PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
24 - SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PUBLIC RELATIONS

SESJA NR 9

25 - PROFESJONALNA ASYSTA CHIRURGICZNA I IMPLANTOLOGICZNA
26 - KURS DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ I RADIOLOGICZNEJ OCHRONY PACJENTA
27 - TECHNOLOGIE POWIERZCHNI I BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII

SESJA NR 10

28 - EGZAMIN

Przejdź do programu szczegółowego PRACTICULUM IMPLANTOLOGII