O szkoleniach

Fundamentem systemu edukacyjnego Instytutu VIVADENTAL jest koncentracja kształcenia na praktycznej nauce procedur zabiegowych, które są wykonywane z udziałem Pacjentów. Poprzedzają je ćwiczenia na fantomach oraz obserwacja zabiegów na żywo, które przez wielu są nazywane kursami praktycznymi.

Vivadental - O szkoleniach

Jednak dla nas praktyka oznacza wykonanie określonych zabiegów u Pacjentów. O wyjątkowości naszych szkoleń decyduje również profesjonalna sfera merytoryczna, czytelny, rzetelny i wyczerpujący przekaz.

Vivadental - O szkoleniach

Nasi kursanci uzyskują nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim nabywają w najdrobniejszych detalach umiejętności manualne. A to właśnie one w największym stopniu gwarantują prawidłowe przeprowadzenie zabiegów i osiągnięcie pożądanego rezultatu we własnych praktykach. One też decydują o skuteczności naszego systemu edukacyjnego.

Vivadental - O szkoleniach

Profil szkoleń jest nieustannie modyfikowany i wzbogacany o najnowsze rozwiązania i osiągnięcia medycyny. Zasięg i zakres przedmiotowy jest zaś podporządkowywany do aktualnie najistotniejszych zagadnień zgłaszanych przez lekarzy; elastycznie dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb i zainteresowań każdego z nich.

Vivadental - O szkoleniach

Oferta szkoleniowa jest bardzo szeroka i pozwala, w zależności od potrzeb, na wybranie zarówno kursu o określonym zakresie, rodzaju i stopniu zaawansowania, jak i szkolenia kompleksowego obejmującego swym zakresem wszystkie kursy w dziedzinie implantologii. Oferujemy również alternatywę szkolenia w grupie, szkolenia indywidualnego oraz przeznaczonego dla zespołu zabiegowego lekarz – asysta.

Vivadental - O szkoleniach

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII jest szkoleniem w pełni komplementarnym, obejmującym kompleksowo cały zakres implantologii  i zharmonizowanym z umiejętnościami i potrzebami kursantów, umożliwiającym uzyskanie kompetencji do samodzielnego wykonywania zabiegów implantologicznych.

Vivadental - O szkoleniach

Ponadto szkolenie może obejmować jeden lub kilka dni lub w przypadku zaawansowanego szkolenia profilowanego, okres kilku lub kilkunastu miesięcy. Terminy kursów zawsze  staramy się  elastycznie dostosować do możliwości kursantów. W przypadku kursów praktycznych z udziałem pacjentów, istnieje możliwość wykonywania procedur zabiegowych swoim pacjentom.

Vivadental - O szkoleniach

Nadrzędnym celem działań podejmowanych w obszarze szkoleń jest uzyskanie satysfakcji szkolących się lekarzy wynikającej ze zdobycia nowych kompetencji i umiejętności, zwłaszcza manualnych oraz zgłębienie wybranego przez siebie zakresu wiedzy.

„Działanie jest owocem poznania”

Margaret Fuller

 

DLACZEGO WARTO SZKOLIĆ SIĘ W INSTYTUCIE VIVADENTAL?

  1. Programy szkoleniowe charakteryzuje kompleksowość, komplementarność i zharmonizowanie.
  2. Obejmują wykłady, ćwiczenia na fantomach oraz zabiegi z pacjentami.
  3. Zorientowane są na uzyskanie wiedzy oraz umiejętności praktycznych.
  4. Dostosowane są do indywidualnego doświadczenia każdego z lekarzy.
  5. Tematyka szkoleń jest nieustannie modyfikowana o najnowsze rozwiązania i osiągnięcia nauki.
  6. Gwarantują bezpieczeństwo oraz przyjęcie najlepszych wzorców.
  7. Umożliwiają doskonalenie umiejętności w zaawansowanych procedurach implantacyjnych.
  8. Zapewniają wszechstronny rozwój w zakresie implantoprotetyki i chirurgii stomatologicznej.
  9. Cechuje je profesjonalizm, partnerstwo i życzliwość.
  10. Posiadają akredytację OSIS oraz przysługują za nie punkty edukacyjne.