Innowacyjność Practiculum Implantologii

Innowacyjność Interdyscyplinarna

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to wszechstronna i kompleksowa edukacja, która obejmuje nie tylko samą implantologię, ale także szeroko rozumianą ekonomię medycznej działalności usługowej. Nowo zdobyte unikalne kompetencje trzeba bowiem umieć komercjalizować, aby zwiększać efektywność wykorzystania własnych zasobów i rozwijać własną praktykę.

Innowacyjność Przedmiotowa

Szkolenie skoncentrowane jest na implantologii i zdobyciu umiejętności manualnych w poszczególnych procedurach zabiegowych. Kluczowym elementem systemu szkolenia są kursy praktyczne z udziałem pacjentów, podczas których kursanci wykonują zabiegi u pacjentów pod kierunkiem doświadczonych implantologów. To absolutnie wyjątkowe i unikalne w skali światowej warunki szkoleniowe, które dają fenomenalne rezultaty edukacyjne. Jednak, aby swobodnie poruszać się w polu operacyjnym niezbędne jest pozyskanie wiedzy teoretycznej oraz przeprowadzenie ćwiczeń na fantomach w połączeniu z obserwacją zabiegów przeprowadzanych na żywo. PRACTICULUM IMPLANTOLOGII to szkolenie całkowicie komplementarne.

Innowacyjność Technologiczna

W procesie szkolenia wykorzystywane są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne istniejące we współczesnej stomatologii, takie jak tomografia komputerowa, skaner wewnątrzustny, nowoczesne oprzyrządowanie chirurgiczne, czy oprogramowanie do projektowania leczenia implantologicznego i wizualizacji jego efektów.

Innowacyjność Procesowa

Innowacyjna metodyka i dydaktyka pozwala poznać najdrobniejsze szczegóły merytoryczne, a poprzez motywowanie uczestników do aktywności, zaangażowania i kreatywności w praktyczne wykonywanie zadań i procedur oraz rozwiązywanie problemów, uczestnicy szkolenia utrwalają prawidłowe wzorce postępowania na każdym etapie realizacji procedur zabiegowych.

PRACTICULUM IMPLANTOLOGII - DLA ADEPTÓW IMPLANTOLOGII
NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY I ZAAWANSOWANY PRODUKT EDUKACYJNY