Dr n. med. Magdalena Waśkiewicz

Dr n. med. Magdalena Waśkiewicz

Dr n. med. Magdalena Waśkiewicz
Specjalista stomatologii ogólnej i parodontologii

Absolwentka Akademii Medycznej w Gdańsku. Posiada specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej oraz II stopnia z parodontologii. Uzyskała stopień doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Gdańsku. Uczestniczy aktywnie w szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii oraz jest autorką publikacji w czasopismach fachowych. Prowadzi staże podyplomowe i specjalizacyjne. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe to niezwykle istotne wsparcie i merytoryczne uzupełnienie szkoleń implantologicznych w zakresie parodontologii.