Practiculum Implantologii przekracza półmetek

Practiculum Implantologii to najbardziej zaawansowany produkt edukacyjny dla adeptów implantologii. Kluczowym elementem szkolenia w Instytucie VIVADENTAL są kursy praktyczne z udziałem pacjentów, na których szkolący się lekarze wykonują procedury zabiegowe u pacjentów pod kontrolą mentorów – doświadczonych operatorów.

Tematem wiodącym czwartej sesji Practiculum Implantologii była chirurgia implantologiczna. Podczas dwóch dni zabiegowych każdy z lekarzy wykonał samodzielnie zabiegi implantologiczne i wszczepił od jednego do pięciu implantów. Każdy też czynnie uczestniczył w zabiegach wykonywanych przez innych lekarzy wspierając ich asystą. To istotny element szkolenia, dający przyszłym implantologom perspektywę zabiegową od strony asystentki, a jednocześnie pozwalający weryfikować prawidłowość wykonywania poszczególnych czynności z najbliższej odległości. Wszystkie zabiegi zakończyły się pomyślnie, co potwierdziła tomografia komputerowa 3D oraz uśmiech na twarzach pacjentów. Świadczy to o bardzo dobrym przygotowaniu teoretycznym, które poprzedziły praktykę oraz o dostosowaniu programu kształcenia do poziomu wiedzy i umiejętności zabiegowych szkolących się lekarzy. Najbliższa sesja to kurs teoretyczno – praktyczny protetyka na implantach.

Odwiedzajcie naszego fb i stronę Vivadental, bo wkrótce będziecie mogli zobaczyć film z dotychczasowego przebiegu Pierwszego Sezonu Practiculum Implantologii.