Działalność edukacyjna INSTYTUTU VIVADENTAL koncentruje się także na organizacji konferencji, sympozjów naukowych i kursów w zakresie wszystkich dziedzin stomatologii; przy współudziale wybitnych przedstawicieli świata nauki, ośrodków akademickich i klinicznych oraz organizacji naukowych i zawodowych.

 

 

"Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia,
uczenie się od każdego, kto coś wie i umie"

Leopold Schefer