Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Vivadental otrzymał Złoty Laur Jakości w XXI Konkursie Pomorskiej Nagrody Jakości.  To kolejne cenne wyróżnienie na konsekwentnej drodze budowania marki Vivadental. Nagroda przyznawana jest przez Kapitułę Pomorskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku, która po raz kolejny uznała Vivadental za najlepszą organizację wdrażającą koncepcję kompleksowego zarządzania jakością. Nagrodę z rąk Przewodniczącej Kapituły Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej i Pani Prezes Pomorskiej Rady NOT Prof. dr hab.inż. Bożenny Kawalec-Pietrenko, odebrał Pełnomocnik Spółki Jarosław Szycik.

Z tej okazji Prezes Zarządu Vivadental powiedziała: „Jakość w medycynie ma znaczenie fundamentalne, bo od niej zależy zdrowie i życie Pacjenta. Wie o tym każdy lekarz, wie też personel medyczny. Jakość to jednak nie tylko wzorowe wykonywanie procedur zabiegowych, nowoczesne technologie, sprzęt, czy materiały, ale także wiedza i umiejętności, a więc ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji, po to, aby dawać Pacjentowi to co najlepsze w danej chwili jest w stanie zaoferować współczesna medycyna. My rozumiemy jakość jako całokształt działań mających na celu wzorowe wykonanie procedur i ich doskonalenie, aby cały proces leczenia był kontrolowany, przewidywalny i przynosił zaplanowane rezultaty zarówno terapeutyczne, jak i estetyczne, przynosząc Pacjentom zdrowie i satysfakcję z własnego wyglądu na wiele lat. Równie istotnym elementem naszego systemu zapewnienia jakości jest bezpieczeństwo Pacjentów, zachowanie reżimu sanitarnego, septyki i aseptyki zabiegów, procesu sterylizacji narzędzi, przygotowania sali zabiegowej, czy też prozaicznej, ale niezwykle istotnej, bo wszechogarniającej nas czystości. To co widzą Pacjenci, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze materiały, czy luksusowe wnętrza, całkowicie koresponduje z procesem zapewnienia jakości na każdym szczeblu zarządzania i w każdym obszarze funkcjonowania firmy. To jest jej serce.

Ale jakość, to także kluczowy element przedsiębiorczości i konkurencyjności współczesnego rynku, ogniwo spajające każdą koncepcję marketingową, a jednocześnie stanowiące jej macierz. Z jednej strony jest odpowiedzią na potrzeby nabywców, z drugiej stanowi o sposobie zarządzania organizacją. Jakość bowiem to wartość, na którą składają się wszystkie elementy materialne i niematerialne, w tym przede wszystkim kultura organizacji i świadomość tworzącego ją zespołu ludzi, świadomych istotności swojej pracy i odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie procedur i najdrobniejszych choćby czynności w sposób zaangażowany i z największa starannością. To także droga nigdy nie kończącego się procesu doskonalenia. W marketingu najważniejsza bodaj zasada mówi, żeby wymyśleć coś, co klienci będą chcieli w przyszłości i zaoferować im to już dziś i to po cenie niższej niż mogłaby to zrobić konkurencja. Ta maksyma marketingowa, jej zasadnicza idea, poddana pewnej translacji, ma również fundamentalne znaczenie w naszej drodze ku Jakości. Przybierając  nową formę – pomyśl co możesz udoskonalić w przyszłości i zrób to już dziś, teraz – kieruje nas do ciągłego, bieżącego ulepszania tego co i tak jest dobre.

My postrzegamy Jakość znacznie szerzej, nie tylko w obszarze funkcjonowania całej firmy, tworzenia i doskonalenia procedur, nieustannie rozwijającej się i dywersyfikującej rodzaje działalności organizacji Vivadental, ale także jako sfery niematerialnej rozumianej jako budowanie jakości życia, standardów współistnienia i dzielenia się dysponowanym potencjałem z potrzebującymi. Jesteśmy dumni, iż tworząc ultranowoczesną organizację medyczną opartą o Jakość, możemy to co w niej najlepsze wykorzystywać w działalności charytatywnej naszej Fundacji dla Dzieci Vivadental, dając w szczególności dzieciom osieroconym, wykluczonym i dotkniętym kalectwem, kompleksowe leczenie uzębienia na najwyższym poziomie. Ta zaszczytna funkcja społeczna stanowi dla nas też inspirację do rozwoju najnowocześniejszych metod leczenia, jak się stało w przypadku młodych osób chorych na oligodoncję. To właśnie dla nich przeprowadziliśmy pionierskie zabiegi przeszczepu komórek macierzystych w jednoczasowych zabiegach rekonstrukcji kości szczęki i żuchwy, co wymogło przygotowania nowych procedur i ulepszenia istniejących.  W ten sposób ustanowiliśmy nowy standard leczenia tego typu schorzenia, egzemplifikując jednocześnie najwyższe standardy społecznej odpowiedzialności biznesu, albowiem zabiegi te sfinansowaliśmy z zasobów własnych, a przeprowadziliśmy, tak jak wszystkie dla naszych innych podopiecznych, jako wolontariusze.  Jakość może więc być macierzą współczesnego świata, tak jak dla Vivadental jest kluczową Wartością.

Dziękuję Zespołowi Vivadental za odpowiedzialne i świadome współtworzenie Jakości jako fundamentu kultury organizacyjnej i źródła sukcesów Vivadental. Złoty Laur Jakości dedykujemy naszym Pacjentom i Lekarzom korzystającym z najbardziej zaawansowanego i innowacyjnego programu edukacyjnego dla adeptów implantologii stomatologicznej - Practiculum Implantologii, który prowadzi Instytut Vivadental”.

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental

Złoty Laur Jakości dla Vivadental