Start

Witamy w fundacji vivadental

witamy w fundacji vivadental

Serdecznie witam na stronie internetowej Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL. Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to odpowiedź na społeczne zapotrzebowanie, a zarazem kontynuacja drogi życiowej, w której wartością nadrzędną jest człowiek. Dla naszych wolontariuszy i ofiarodawców oraz dla nas samych, to adekwatna do usposobienia, energii i potencjału, kolejna forma aktywności realizowana dla potrzeb naszego społeczeństwa, która przynosi nam wszystkim...


Fundacja

fundacja

Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL jest zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000529148 REGON: 360097325 NIP: 9571075898 Konto bankowe: 16 1090 2590 0000 0001 2961 3049 Siedziba: Aleja Zwycięstwa 48, 80 210 Gdańsk tel. 58...


Rada fundacji

rada fundacji

Dla realizacji naszych szczytnych idei uzyskaliśmy poparcie wielu zacnych osób ze świata nauki, kultury, sztuki, biznesu i sportu, osób powszechnie znanych i poważanych, cieszących się autorytetem i szacunkiem społeczeństwa, którzy stworzyli Radę Fundacji. Przewodnicząca Forum Kobiet Biznesu Organizacji Pracodawców Pomorza. Podejmuje wiele działań wspierających kobiety w biznesie i w wielu innych dziedzinach życia. Swoją działalnością i...


Ambasadorzy

Idea

idea

Fundacja dla Dzieci VIVADENTAL to moja kolejna, a zarazem najważniejsza inicjatywa zorientowana na cele społeczne, która stanowi egzemplifikację misji wykonywanego przeze mnie zawodu lekarza, koncentrująca się na pomaganiu najbardziej potrzebującym w zakresie jasno i dokładnie zdefiniowanych potrzeb. Wybierając zawód lekarza, moja świadomość została całkowicie podporządkowana człowiekowi, zawodowemu posłannictwu ratowania jego zdrowia i życia,...


Misja

misja

Misją Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL jest szerzenie idei solidaryzmu społecznego, humanitaryzmu, filantropii, wolontariatu oraz tolerancji i szacunku dla człowieka, jako podstawowych wartości budowania kultury społeczeństwa przyszłości wyrażającego sens swojego istnienia w wyrównywaniu szans, dzieleniu się z innymi, braterstwie i wspomaganiu najbardziej potrzebujących. Wizja Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL obejmuje taki stan społeczeństwa...


Cele

cele

Celem Fundacji są szeroko rozumiane działania w celu budowania i promowania w społeczeństwie świadomości w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia, w tym profilaktyki i ochrony stomatologicznej, w szczególności:


Darczyńcy

darczyńcy


Projekty

projekty

Projekty realizowane przez Fundację dla Dzieci VIVADENTAL stanowią kwintesencję idei, misji, wizji i celów. Jako działania operacyjne obejmują planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz uzyskanie określonych rezultatów i utrzymanie ich w czasie. Projektowanie nowych przedsięwzięć stanowi stały element funkcjonowania i aktywności Fundacji. Celem projektu jest przekazanie wiedzy dzieciom i rodzicom na temat właściwego dbania o higienę jamy...


Wolontariusze

wolontariusze

Działalność Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL oparta jest o wolontariat, dobroczynność i bezinteresowność. Jeżeli tak jak my pragniesz się zaangażować w działalność na rzecz najbardziej potrzebujących i realizować się dla potrzeb społecznych w dziedzinie walki z próchnicą, zapraszamy Cię do współpracy. Z radością przedstawimy Twój wizerunek, który stanowić będzie dla nas prawdziwy zaszczyt, a dla Ciebie potwierdzenie zaangażowania się w...