Misja Fundacji Vivadental

Misją Fundacji dla Dzieci VIVADENTAL jest szerzenie idei solidaryzmu społecznego, humanitaryzmu, filantropii, wolontariatu oraz tolerancji i szacunku dla człowieka, jako podstawowych wartości budowania kultury społeczeństwa przyszłości wyrażającego sens swojego istnienia w wyrównywaniu szans, dzieleniu się z innymi, braterstwie i wspomaganiu najbardziej potrzebujących.

Misja Fundacji Vivadental