TEMATY SESJI

SESJA NR 1

 1. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY
 2. CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO - PRAKTYCZNY
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 2

 1. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 2. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE FIRMĄ

SESJA NR 3

 1. STEROWANA REGENERACJA KOŚCI - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 2. STEROWANA REGENERACJA KOŚCI - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – MARKETING USŁUG MEDYCZNYCH

SESJA NR 4

 1. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 2. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

SESJA NR 5

 1. PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 2. PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS TEORETYCZNO – PRAKTYCZNY
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – E-MARKETING, PRAWO MEDYCZNE

SESJA NR 6

 1. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 2. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

SESJA NR 7

 1. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 2. CHIRURGIA IMPLANTOLOGICZNA - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PSYCHOLOGIA BIZNESU, WIZERUNEK

SESJA NR 8

 1. PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 2. PROTETYKA NA IMPLANTACH - KURS PRAKTYCZNY Z UDZIAŁEM PACJENTÓW
 3. SUKCES TWOJEGO BIZNESU – PUBLIC RELATIONS

SESJA NR 9

 1. PROFESJONALNA ASYSTA CHIRURGICZNA I IMPLANTOLOGICZNA
 2. KURS DIAGNOSTYKI RADIOLOGICZNEJ I RADIOLOGICZNEJ OCHRONY PACJENTA
 3. TECHNOLOGIE POWIERZCHNI I BIOMATERIAŁY W IMPLANTOLOGII

SESJA NR 10

 1. EGZAMIN

Przejdź do programu szczegółowego PRACTICULUM IMPLANTOLOGII