mgr Monika Skorynkiewicz-Kasprzyk, MBA

specjalista ds. wizerunku oraz etykiety biznesu, od 18. lat pracuje dla branży Public Relations, absolwentka studiów MBA Oxford Brookes University, absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie – tytuł magistra nauk ekonomicznych na Wydziale Marketingu i Zarządzania. Dysertacja MBA poświęcona została strategii budowy wizerunku korporacyjnego; autorka licznych strategii Public Relations dla znanych marek polskich, przez 16. lat doradca oraz menadżer zarządzający w Agencji Public Relations Ambermedia, wcześniej Dyrektor Kreatywny Agencji Reklamowej Amberfilm. Wybrane przykładowe dokonania i działania:   dla Grupy Lotos - doradztwo w zakresie reklamy oraz Public Relations, zarządzanie ogólnopolskimi kampaniami komunikacyjnymi w mediach,  dla Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – opracowanie zintegrowanej strategii komunikacyjnej, obsługa sytuacji kryzysowych, Internal Relations, budowa wizerunku Zarządu, > dla Energa SA – obsługa sytuacji kryzysowych, etykieta biznesu, media relations,  dla Energa Invest – strategia komunikacyjna zarządzania relacjami z otoczeniem inwestycji (współautorka),  dla Best SA (zarządzanie portfelami wierzytelności) - doradztwo w zakresie Public Relations,  dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – autorka koncepcji kreatywnych filmowych przekazów reklamowych i Public Relations;  autorka koncepcji namingowej oraz nazwy pielęgniarskiej placówki medycznej MedAmi; doradca oraz autorka badań społecznych dla nowotworzonych innowacyjnych projektów usług medycznych i hotelarskich – w trakcie realizacji; Szczególne zainteresowania zawodowe: zarządzanie przez wartości oraz budowa wizerunku podmiotów branży medycznej.