Efekty uboczne

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej,  tak jak z wielu innych dziedzin medycyny, zawsze niosą za sobą pewne ryzyko, którego stopień uzależniony jest od wielu czynników. Nawet jeśli zabiegi są wykonywane przez najlepszych specjalistów. Jest to związane z naturą tych zabiegów, które związane są z koniecznością fizycznej ingerencji w organizm człowieka, naruszania ciągłości tkanek, stosowania narzędzi, materiałów, preparatów, podawania leków, preparatów, etc., zetknięcia z bakteriami, wirusami, środkami chemicznymi. Każdy z nas reaguje na nie inaczej, w przeważającej większości wykazując na nie pełną tolerancję. W niektórych jednak przypadkach, których nigdy nie można wykluczyć, ani lekceważyć, mogą wystąpić reakcje alergiczne, uczuleniowe, a w skrajnych przypadkach także wstrząsowe. Dlatego bardzo ważna jest identyfikacja stanu zdrowia w tym zakresie w celu ewentualnego wykluczenia leków, preparatów lub samych zabiegów, co lekarz stwierdza przed każdym zabiegiem w trakcie wywiadu oraz przyjmując od Pacjenta oświadczenie o stanie zdrowia, które obejmuje także informacje o alergiach. Niezależnie od tego stosowanie podczas zabiegów wszelkich materiałów, leków, preparatów, etc,  następuje stopniowo, aby ograniczyć ewentualny niepożądany efekt już na samym początku.