Rodzaje zmarszczek 

  • Zmarszczki poziome mają podłoże w mimice
  • Zmarszczki pionowe pomiędzy brwiami, pojedyncze lub mnogie to lwia zmarszczka
  • Zmarszczki wokół nosa powstałe w wyniku aktywnej mimiki to kurze łapki
  • Zmarszczki pionowe opadające od kącików ust to fałdy marionetki
  • Zmarszczki przebiegające skośnie od nosa do kącików ust to gałdy nosowo-wargowe
  • Zmarszczki palacz to bruzdy na górnej wardze