Reakcje alergiczne

Reakcja alergiczna jest wynikiem wzmożonej odpowiedzi organizmu na kontakt z alergenem. Najczęściej jej objawem jest katar, kaszel, swędzenie w nosie, kichanie, puchnięcie oczu, łzawienie, ból głowy, czy wysypka, ale także dolegliwości układu pokarmowego, czy natury psychofizycznej, takie jak uczucie rozbicia. W skrajnych sytuacjach reakcja alergiczna może przejść we wstrząs anafilaktyczny. Jest to sytuacja, w której organizm całkowicie buntuje się przeciwko alergenowi, wytwarzając przeciwciała IgE, w wyniku czego w organizmie dochodzi do nadmiernego wydzielania się związków histaminy, leukotrieny, kwasu arachidonowego i prostaglandyny, co może spowodować przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia i utratę przytomności, co w przypadku braku fachowej pomocy stanowi zagrożenie życia. Dlatego bardzo ważna jest identyfikacja stanu zdrowia w tym zakresie w celu ewentualnego wykluczenia leków, preparatów lub samych zabiegów, co lekarz stwierdza przed każdym zabiegiem w trakcie wywiadu oraz przyjmując od Pacjenta oświadczenie o stanie zdrowia, które obejmuje informacje o alergiach.