Szkolenia teoretyczno-praktyczne

Szkolenia teoretyczno - praktyczne to kursy przeznaczone dla lekarzy początkujących – adeptów implantologii oraz asystentek implantologicznych. Obejmują wykłady i ćwiczenia na fantomach oraz zabiegi na żywo lub z odtworzenia video. Kursy zaliczane są do kategorii UMIEJĘTNOŚCI IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA i mają status akredytacji OSIS-EDI.

Wyspecjalizowaliśmy się w systemach implantologicznych wiodących światowych firm, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty w zakresie wyboru szkolenia w systemie preferowanym przez szkolących się lekarzy.

"To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć. Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie celom praktycznym"

Albert Einstein