Protetyka Implantologiczna
Kurs Teoretyczno - Praktyczny

KURS ZALICZANY DO KATEGORII UMIEJĘTNOŚCI
IMPLANTOLOGIA STOMATOLOGICZNA

AKREDYTACJA OSIS-EDI

PUNKTY EDUKACYJNE


PROWADZĄCY:
PROF. DR HAB. N. MED. ZDZISŁAW BEREZNOWSKI
DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK

PROGRAM KURSU:

 • Planowanie odbudowy protetycznej na implantach
 • Odbudowa braków zębowych pojedynczych, częściowych i bezzębia
 • Metody odsłonięcia wszczepów i zastosowanie śrub gojących
 • Prowizoryczne zaopatrzenie poimplantacyjne
 • Rodzaje wycisków i transferów wyciskowych
 • Rodzaje łączników
 • Kontrola estetyki i funkcji uzupełnienia implantoprotetycznego
 • Kryteria wyboru czasu obciążenia protetycznego w zależności od stanu kości w miejscu implantacji
 • Odbudowa natychmiastowa i odroczona
 • Uzupełnienia cementowane i przykręcane
 • Kontrola i opieka po zaopatrzeniu implantoprotetycznym
 • Powikłania występujące w fazie obciążenia wszczepów

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują poszczególne etapy odbudowy implantoprotetycznej na fantomach

CEL KURSU: Zdobycie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu odbudowy protetycznej na implantach

Czas kursu – od 10 do 18, przerwa kawowa / lunchowa
Ilość uczestników – 10
Cena - 1200 PLN


Leczenie protetyczne stanowi ostatni etap leczenia implantologicznego. W trakcie jego przebiegu dokonuje się ostateczne przywrócenie uszkodzonych lub utraconych funkcji narządu żucia, a poprzez odbudowę ciągłości łuków zębowych i prawidłowe ustalenie wysokości zębów, ich zwarcia oraz koloru, uzyskanie przez pacjenta uśmiechu idealnie dopasowanego do stworzonego przez siebie wizerunku i cech indywidualnych. Każdy etap tego złożonego cyklu implantacji jest istotny, na każdym należy dochować maksimum staranności. Odbudowa protetyczna na implantach jest jednak najważniejsza z punktu widzenia spełnienia marzeń pacjenta o metamorfozie estetycznej jamy ustnej. Ona decydować będzie o ocenie wykonanej przez nas implantacji.

Celem szkolenia w INSTYTUTCIE VIVADENTAL jest poznanie procedur oraz pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu odbudowy protetycznej na implantach. Przede wszystkim jednak kursanci stają przed szansą zdobycia praktycznych umiejętności manualnych w wybranym systemie implantologicznym.

Oferta szkoleniowa INSTYTUTU VIVADENTAL w zakresie protetyki koncentruje się na zapoznaniu kursantów z różnymi możliwościami odbudowy protetycznej na implantach: over denture, pojedyncze korony, mosty All on 4, prace przykręcane i cementowane, mosty na implantach prowizorycznych.

KURSANCI WYKONUJĄ PROCEDURY NA WSZYSTKICH ETAPACH ODBUDOWY PROTETYCZNEJ NA IMPLANTACH