Chirurgia Bez Granic
Kurs Teoretyczno - Praktyczny

AKREDYTACJA OSIS-EDI

PUNKTY EDUKACYJNE


PROWADZĄCY:
DR N. MED. VIOLETTA SZYCIK
DR N. MED. MAGDALENA WAŚKIEWICZ

PROGRAM KURSU:

 • Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej
 • Rodzaje znieczuleń stosowanych w zabiegach.
 • Instrumentarium chirurgiczne
 • Zestawy chirurgiczne do różnych przypadków
 • Przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicznego
 • Metody nacinania i odpreparowywania płata śluzówkowo – okostnowego
 • Technika zabiegowa /dłutowanie, resekcje wierzchołków korzeni, hemisekcje, wyłuszczenie torbieli, /
 • Wypełnianie ubytków kostnych /kość własna, materiały kościozastępcze/
 • Sposoby szycia chirurgicznego
 • Postępowanie pozabiegowe
 •  Obserwacja zabiegu na żywo lub z odtworzenia video

WARSZTATY: Uczestnicy kursu wykonują zabiegi chirurgiczne na fantomach

CEL KURSU: Pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu najważniejszych zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej

Czas kursu – od 10 do 18, przerwa kawowa / lunchowa
Ilość uczestników – 12 osób
Cena – 1200 PLN

Leczenie schorzeń z zakresu chirurgii stomatologicznej to obszar podstawowych umiejętności lekarza stomatologa. W codziennej praktyce istnieje konieczność wykonywania doraźnych lub planowych interwencji chirurgicznych wynikających z konieczności usunięcia przyczyny schorzenia, jak i zabiegów ukierunkowanych na osiągnięcie zaprojektowanych warunków anatomicznych i klinicznych. Ma to miejsce przy leczeniu implantologicznym, w którym nieustannie modyfikowane zaawansowane procedury implantacyjne, wymagają stosowania równie wyrafinowanych i perfekcyjnych technik chirurgicznych. Poznanie i opanowanie tych technik, to kluczowe elementy decydujące o powodzeniu zabiegów impantologicznych.

Oferta edukacyjna Instytutu VIVADENTAL w zakresie leczenia chirurgicznego obejmuje pełny zakres chirurgii miękkiej, twardej i odtwórczej.

 • Chirurgia miękka to przede wszystkim zabiegi plastyczne dziąseł i błon śluzowych;
 • Chirurgia twarda to głównie dłutowanie zębów, resekcje wierzchołków korzeni, hemisekcje, wyłuszczenie torbieli;
 • Chirurgia odtwórcza to zabiegi regeneracji kości w przypadkach jej zaniku lub deficytu

Celem szkolenia w INSTYTUTCIE VIVADENTAL jest pozyskanie wiedzy niezbędnej przy wykonywaniu najważniejszych zabiegów chirurgicznych w obszarze jamy ustnej. Przede wszystkim jednak kursanci stają przed szansą zdobycia lub udoskonalenia praktycznych umiejętności manualnych w wybranych, także i najtrudniejszych procedurach zabiegowych.