Practiculum Implantologii - Idea

Ideą mojego autorskiego programu szkoleniowego opartego na ponad 27 letnim doświadczeniu klinicznym i edukacyjnym jest ukazanie zagadnień implantologii od strony praktycznej ze wszystkimi niuansami mającymi wpływ na sukces leczenia. Cenne wskazówki pozwolą ustrzec się wielu błędów, a kompleksowe szkolenie z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii sprzętowych, materiałowych, farmakologicznych oraz informatycznych, to solidna podstawa do wprowadzenia na stałe leczenia implantologicznego do własnej praktyki w mistrzowskim standardzie. Jednak to nie wszystko. Z bogatego doświadczenia wiem jak istotne dla adeptów implantologii są pozamerytoryczne obszary, które jednak mają kluczowe znaczenie dla sukcesu nowych kompetencji. Nie wystarczy bowiem mieć dobry produkt i umieć wszczepiać implanty, bo równie wielką sztuką jest ich sprzedaż. Korelacja i spójność w tym zakresie jest nieodzowna, ponieważ finansując rozwój swoich umiejętności mamy na względzie także zwrot poniesionych nakładów i cel komercyjny.