VIVADENTAL EUROPEAN IMPLANT & AESTHETICS CENTRE

Formularz zgłoszeniowy

Dane do faktury

Dodatkowe informacje

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo wykonywania zawodu - kserokopia

Dowód wpłaty na konto bankowe: 83 1950 0001 2006 0333 6144 0002

Odzież i obuwie zabiegowe

W kursach praktycznych z udziałem pacjentów potwierdzenie ubezpieczenia OC


Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Kształcenia (wymagane)