dr n. ekon. Sylwia Kuczamer-Kłopotowska

dr n. ekon. Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
 Kierownik Zakładu Marketingu Usług,
 Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu bankowości, finansów oraz handlu zagranicznego. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie Kierownik Zakładu Marketingu Usług w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2004-2005 uczestnik projektu RePro 2004 - Real-life Business Projects in Multicultural Student-Centred Learning, realizowanego w ramach programu Unii Europejskiej Leonardo da Vinci. Wiele lat zawodowo związana z bankowością na polu marketingu usług finansowych.  W latach 2005 -  2007 Partner Zarządzający Instytutu Finansów i Zarządzania w Sopocie. Autorka szeregu publikacji głównie z zakresu nowoczesnych form komunikacji marketingowej oraz public relations. Współautorka podręcznika „Marketing. Podstawy i kontrowersje”. Członek Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Pomorskiego Instytutu Naukowego im. Profesora Brunona Synaka.